• BIST 95.286
  • Altın 272,054
  • Dolar 5,6605
  • Euro 6,2795
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C

Kim Daha Mutlu?

Dr. Tayfun DOĞAN

Mutlulukla ilgili araştırma ve çalışmalarımız devam ediyor. Henüz ülkemizde pozitif psikoloji ile ilgili araştırmalar çok yetersiz olduğu için, bu konuda yapılan her çalışmanın çok büyük önemi var.

Bu düşünceler doğrultusunda, demografik değişkenler açısından kimlerin daha mutlu olduğunu belirlemeye çalıştık. Kapsamlı bir çalışma oldu ve mutluluğu pek çok demografik değişken açısından değerlendirmeye çalıştık.

Çalışmanın sonuçlarına geçmeden önce, anket ve ölçme araçlarının uygulanmasında emeği geçen, 2011-2012 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca verilerin analizinde yardımcı olan Araştırma Görevlisi Gülden Kaya Uyanık’a da teşekkür ederim.

Çalışma Türkiye’nin farklı bölgelerinden 787 kişi ile gerçekleştirildi ve katılımcıların mutluluk düzeyleri beş farklı mutluluk ölçeği ile ölçüldü. Burada çalışmadan elde edilen bulgulara kısaca değinmeye çalışacağım.

Katılımcıların mutluluk düzeyleri ilk olarak cinsiyet açısından karşılaştırıldı ve cinsiyete göre mutluluk düzeylerinde bir farklılık bulunmadı. Yani bu çalışmada kadın ya da erkek olmanın mutluluğu etkilemediği sonucuna ulaşıldı.

Bireylerin hangi ayda ya da mevsimde doğdukları ile mutluluk düzeylerini arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Eğitim düzeyi açısından ise, eğitim düzeyi yükseldikçe mutluluğun arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Literatürde evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğuna yönelik bulgular çoğunluktadır. Bu çalışmada ise evli ya da bekar olmanın mutluluğu değiştirmediği sonucu elde edilmiştir.

Mutluluk düzeyi boy ve beden kitle indeksi açısından da incelenmiş ve yine kişilerin mutluluk düzeylerinin boy ve beden kitle indekslerine göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcılara egzersiz yapıp yapmadıkları sorusu yöneltilmiş ve katılımcılar bu soruya “hiç yapmıyorum”, “nadiren yapıyorum”, “ara sıra yapıyorum”, “çoğu zaman yapıyorum” ve “her zaman yapıyorum” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Sonuç olarak daha çok egzersiz yapanların daha mutlu oldukları görülmüştür.

Bireyin kan grubunun mutluluk düzeyiyle ilişkisi bulunamamıştır.

Araştırmada sigara kullanmayanların, sigara kullananlardan daha mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Solak ya da sağlak olmanın mutlulukla bir ilişkisinin olup olmadığı da incelenmiş ve solak ya

sağlak olmanın mutluluk düzeyini etkilemediği görülmüştür.

“Hayatınızın çoğunu nerede geçirdiniz?” sorusuna, köy, kasaba, ilçe, il şeklinde cevaplar verilmiş ve yaşanılan yer büyüdükçe mutluluğun arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu soruya cevap verenler içinden en mutlu grup ilde yaşayanlar olarak belirlenmiştir. Daha sonra ise, ilçede ve kasabada yaşayanlar mutlu olarak belirlenmiştir. Mutluluk düzeyi en düşük grup ise yaşamının çoğunu köyde geçirenlerdir.

Katılımcıların, anne-babalarını otoriter, koruyucu, ilgisiz ve demokratik olarak değerlendirmelerine göre mutluluk düzeyleri incelenmiş ve annelerini demokratik olarak algılayanların ve babalarını koruyucu olarak algılayanların daha mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmada alkol kullanmayanların alkol kullananlara göre daha mutlu oldukları sonucu elde edilmiştir.

Yine önemli olduğunu düşündüğüm bir bulgu ise kitap okumaya göre mutluluğun değişip değişmediği ile ilgili elde edilen bulgudur. Kitap okuma düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi artmaktadır.

Gezi ve eğlence amaçlı sık seyahat edenler, seyahat etmeyenlere göre daha mutlu bulunmuştur.

Yalnızlık düzeyi arttıkça mutluluk düzeyi azalmaktadır.

Vejetaryen olmayanların vejetaryenlere göre daha mutlu oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.

Kendini dindar olarak algılayanların, dindar olmadığını düşünenlere göre daha mutlu oldukları görülmüştür.

Evli olmayıp, herhangi bir romantik ilişkisi olanların, olmayanlara göre daha mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Son olarak çocuk sahibi olup olmamanın mutluluk düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiş ve anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçta literatürdeki benzer çalışmalarla uyumlu değildir. Literatürde isteyerek çocuk sahibi olmayanların daha mutlu olduğuna yönelik bulgular bulunmaktadır.

Elde edilen bulgular itibariyle ilginç bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Asıl hedefimiz Türkiye’nin mutluluk haritasını çıkarmak, bu anlamda bu araştırma bir ön çalışma niteliğindedir. Bu çalışma büyük ölçüde özveri sonucu ortaya çıkmıştır. Bahsettiğim kapsamlı çalışmayı yürütebilmek için ise Türkiye’nin her yerine ulaşabilmemiz için bir sponsora ihtiyacımız olduğu açık. Gerekli desteği bulduğumuz anda ülkemizin mutluluk haritasını çıkarmaya yönelik heyecanla çalışmaya başlayacağız.

 

dogantayfun@msn.com

 

Doç. Dr. Tayfun Doğan

Bu yazı toplam 1022 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Birinci Bölge | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.